C1100 แท่งทองแดงสั่งจากเวียดนาม

April 23, 2023
กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ C1100 แท่งทองแดงสั่งจากเวียดนาม

ลูกค้าชาวเวียดนามสั่งซื้อแท่งทองแดง C1100 จำนวน 1 ตัน